کریسمس

 

کریسمس
کریسمس
کریسمس جشن سال نو میلادی است.
ما در ایران کریسمس را جشن می گیریم.
همه ما از شادی هموطنان مسیحی خود خوشحالیم.
ما ایرانیان احترام زیادی برای حضرت مسیح و حضرت مریم قائل هستیم.
مسیحیان، ارمنیان و آشوریان در ایران کریسمس را جشن می گیرند.
خیلی از مغازه ها در ایام کریسمس تخفیف دارند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید