نمک


نمک
بدن انسان ها به نمک احتیاج دارد.
نمک فواید زیادی دارد.
نمک زیاد مضرات زیادی دارد.
غذای رستوران ها و کنسروها دارای نمک زیادی هستند.
نمک زیاد باعث ایجاد بیماری فشار خون می شود.
غذا بدون نمک مزه ندارد.
نمک چاشنی غذا است.
نمک شور است.
در زمان های گذشته ارزش نمک از طلا بیشتر بوده است.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید