من

من
من قد بلند هستم.
من دختر هستم.
من پسر نیستم.
من ریش ندارم.
من جوان هستم.
من پیر نیستم.
قد من 162 هست.
من لاغر هستم.
رنگ موی من سیاه است.
رنگ چشم من مشکی است.
من مهربان هستم.
من اخمو نیستم.
من عینکی هستم.
من خجالتی هستم.
من چاق نیستم.
من 48 کیلو هستم.
من گرمایی هستم.
من ورزشکار نیستم.
من معلم هستم.
من کوه‌نوردی را دوست دارم.
من تیراندازی خوبی دارم.
من کتاب زیاد می‌خوانم.
من مسافرت رفتن را دوست دارم.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید