مزه

مزه


شور
ترش
شیرین
تند
تلخ
نمک شور است.
بستنی شیرین است.
ترشی ترش است.
شربت شیرین است.
فلفل تند است.

 

 

شور

شور

ترش

ترش

شیرین

شیرین

تند

تند

تلخ

تلخ

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید