شهرهای ایران

شهرهای ایران

شهرهای ایران

تهران
مشهد
اصفهان
کرج
تبریز
شیراز
اهواز
قم
کرمانشاه
رشت
کرمان
ارومیه
زاهدان
همدان
اراک
یزد
قزوین
اردبیل
بندرعباس
زنجان
خرم آباد
سنندج
گرگان
ساری
شهرکرد
بوشهر
بجنورد
بیرجند
ایلام
سمنان
یاسوج
من متولد تهرانم.
تهران شهر شلوغی است.
تهران پایتخت ایران است.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید