سرگرمی

سرگرمی
سرگرمی
هر کسی یک سرگرمی دارد.
بعضی ها از روی سرگرمی اشیا مختلفی را جمع می کنند.
مثلا وسایلی مثل سکه، تمبر، پاک کن، نقاشی، مداد، کبریت، عکس، و غیره.
مجموعه های عجیبی مثل مو، دستمال توالت، مسواک و … جمع آوری می کنند.
شما چه چیزی جمع می کنید؟
من تمبر جمع می کنم.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید