دبیرستان

دبیرستان
دبیرستان
بعد از دبستان دانش آموزان به دبیرستان می روند. در دبیرستان به دانش آموزان نمره داده می شود. نمره ها از یک تا بیست است.
نمره بیست بالاترین نمره است.
نمره یک پایین ترین نمره است.
نمره ده مرز قبولی است.
نمره زیر ده مردود است.
نمره بالای ده قبول است.
درس های دبیرستان شیمی، هنر، فیزیک، ریاضی، هندسه، جبر، زیست، حسابان، جغرافیا، اجتماعی، زبان انگلیسی, عربی و فارسی است.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید