حمل و نقل

 

حمل و نقل
مترو
اتوبوس
تاکسی
ماشین
سواری
دربست
مستقیم
پیاده
پیاده رو
خط عابر پیاده
خیابان
کوچه
آمبولانس
ماشین حمل زباله
هواپیما
هلکوپتر
گاری

مترو

مترو

اتوبوس

اتوبوس

تاکسی

تاکسی

ماشین

ماشین

پیاده

پیاده

پیاده‌رو

پیاده‌رو

خط عابر پیاده

خط عابر پیاده

خیابان

خیابان

کوچه

کوچه

آمبولانس

آمبولانس

ماشین حمل زباله

ماشین حمل زباله

هواپیما

هواپیما

هلیکوپتر

هلیکوپتر

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید