جام جهانی

جام جهانی

جام جهانی
جام جهانی فوتبال یکی از پر خبرترین جام های جهان است.
جام جهانی والیبال خیلی جذاب است.
هیجان والیبال از فوتبال بیشتر است.
بازی جام جهانی بین تیم های همه دنیا است.
برای راهیابی به جام جهانی تیمها مسابقه می دهند.
تیم های کشورهای دنیا در قاره خود مسابقه می دهند.
تیمهای برگزیده هر قاره به جام جهانی می روند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید