تلویزیون

تلوزیون

تلوزیون

تلویزیون
تلویزیون 14 اینچ.
تلویزیون 20 اینچ.
تلویزیون 24 اینچ.
تلویزیون 32 اینچ.
تلویزیون 44 اینچ.
تلویزیون 80 اینچ.
تلویزیون ال ای دی.
تلویزیون ال سی دی.
تلویزیون پلاسما.
تلویزیون ما 32 اینچ است. ما ماهواره نداریم. ما برنامه های ایران را می بینیم. برنامه های تلویزیون ایران خوب هستند. برنامه های تلویزیون ایران خیلی تکراری هستند.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید