آبگوشت

آبگوشت

آبگوشت
آبگوشت یک غذای ایرانی است.
آبگوشت خیلی خوشمزه است.
آبگوشت با سبزی خوردن، دوغ و نان سنگک خورده می شود.
آبگوشت خیلی لذیذ است.
در آبگوشت نخود، آب، گوشت و سیب زمینی و ادویه وجود دارد.
آبگوشت غذای سنتی ایرانی است.
شما می توانید در آب آبگوشت نان تیلیت کنید و بعد از آن محتویات آبگوشت را بکوبید و گوشت کوبیده بخورید.
من گوشت کوبیده سرد را سبزی خوردن را خیلی دوست دارم.

پیشنهادهای دیگر …

پاسخ دهید