ساعت

ساعت 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00   نیم 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30   ربع 12:15 1:15 2:15 3:15 4:15... ادامه 

شبکه های رادیویی

رادیو جوان رادیو  ایران رادیو ورزش رادیو تهران رادیو معارف رادیو مهارت رادیو اقتصاد رادیو قرآن رادیو سلامت رادیو گفتگو رادیو پیام رادیو فرهنگ رادیو نمایش رادیو تابستانه رادیو آوا رادیو نوا (نغمات) رادیو... ادامه 

0

قبل از خواب

قبل از خواب من قبل از خواب شام میخورم. من قبل از خواب کتاب میخوانم. من قبل از خواب مسواک میزنم. من قبل از خواب نخ دندان میکشم. من قبل از خواب دوش می... ادامه 

0

رفت و آمد

رفت و آمد من با تاکسی به دانشگاه می روم. من با مترو به مدرسه می روم من با هواپیما به مسافرت می روم. من با قطار به مسافرت می روم. من با اتوبوس... ادامه 

0

پرندگان

پرندگان عقاب جغد بلبل کفتر کبوتر کفترچاهی مرغابی غاز شاهین طاووس ادامه 

0

حشرات

حشرات سوسک پروانه عنکبوت شاپرک ملخ عقرب کنه ساس ادامه 

0

ساز

ساز سنتور قانون تار سه تار می کمانچه سرنا دهل تنبک دف ادامه 

0

بوته

بوته بوته خیار بوته هندوانه بوته زرشک بوته خربزه بوته طالبی بوته خار ادامه 

0

اعداد ترتیبی

اعداد ترتیبی اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم سیزدهم چهاردهم پانزدهم شانزدهم هفدهم هجدهم نوزدهم بیستم ادامه