شهر

شهر

خیابان
کوچه
چهارراه
میدان
مردم
بن بست
مدرسه
کتابخانه
دانشگاه
پمپ بنزین
بانک
بیمارستان
سینما
تاتر
مهمانسرا
مسجد
کلیسا
کنیسه
نانوایی
باشگاه
دادگاه
پارکینگ
پارک

خیابان

خیابان

کوچه

کوچه

چهارراه

چهارراه

میدان

میدان

مردم

مردم

بن بست

بن بست

مدرسه

مدرسه

کتابخانه

کتابخانه

دانشگاه

دانشگاه

پمپ بنزین

پمپ بنزین

بانک

بانک

بیمارستان

بیمارستان

سینما

سینما

تئاتر

تئاتر

مهمانسرا

مهمانسرا

مسجد

مسجد

کلیسا

کلیسا

کنیسه

کنیسه

نانوایی

نانوایی

باشگاه

باشگاه

دادگاه

دادگاه

پارکینگ

پارکینگ

پارک

پارک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *