زرتشت

زرتشت

زرتشت
آگاهی‌های تاریخی و واقعی درباره زندگی زرتشت بسیار اندک است. آنچه در اوستا و در منابع پهلوی و فارسی آمده‌است بیشتر جنبه اساطیری دارد، اگرچه در این مطالب نیز حقایقی می‌توان یافت. آنچه به یقین در مورد زندگی زرتشت از متون اوستایی بر می آید اینست زرتشت از کودکی تعلیمات روحانی دیده‌است.
زرتشت جز از اهورامزدا خدای دیگری نمی‌شناسد.
زرتشت به زندگانی دنیوی بی‌اعتنا نیست. زرتشت رسالت خود را فقط مذهبی و معنوی نمی‌داند و در ترقی امور اقتصادی و بهبود زندگانی مادی نیز کوشاست. زرتشت به‌آباد کردن زمین و کشاورزی اهمیت زیادی داده‌است و می فرماید:
آری ای مزدا از پاداش گران‌بهای تو در همین جهان کسی بهره‌مند شود که در کار و کوشش است.
زرتشت یکی از پیامبران الهی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *