زبان های دنیا

زبان های دنیا
زبان های دنیا
زبان راه ارتباطی بین افراد است.
نیمی از زبان های جهان در حال نابودی هستند.
زبان چینی، زبان انگلیسی، زبان عربی، زبان فرانسوی، زبان پرتغالی، زبان هندی، زبان آلمانی، زبان ایتالیایی و زبان فارسی از معروفترین زبان های جهان هستند.
زبان فارسی بسیار آسان است.
با یادگیری زبان فارسی آموختن زبان عربی آسانتر می شود.
در دنیا زبان های محلی بیشماری وجود دارد.
بعضی از مشاغل هم زبان خود را دارند.
مثلا مسگرها در گیلان زبان رمزی خودرا دارند و حتی زرگرها برای خود یک زبان دارند.