بقالی

بقالی
بقالی
در محله ما یک مغازه بقالی وجود دارد.
بقالی سر کوچه است.
صاحب بقالی سر کوچه ما آقا صفدر است.
در بقالی آقا صفدر مواد غذایی زیادی برای فروش وجود دارد.
انواع ماست، شیر و لبنیات پرچرب و کم چرب، انواع ترشی و خیارشور ، انواع ماکارونی، انواع چای، انواع نوشیدنی ها، انواع بنشنجات و هله و هوله.
آقا صفدر بقال منصف و مردمداری است.