بدن من

بدن من 4
بدن من
من سر دارم.
روی سر من مو هست.
رنگ موی من مشکی است.
موی من بلند نیست.
موی من کوتاه.
پایین موی من پیشانی است.
روی پیشانی من دو ابرو هست.
ابروهای من مشکی است.
پایین ابروی من دو چشم وجود دارد.
من یک دماغ دارم.
نام دیگر دماغ بینی است.
دماغ بین دو چشم قرار دارد.
پایین دماغ دهن هست.
من دو لب دارم.
لب من قرمز.
پوست من سفید.
دندان های من سفید.
زبان  من قرمز.
پایین لب من فک من قرار دارد.
من صورت دارم.
من روی صورتم دو چشم، دو ابرو، یک دماغ، یک دهن، دو پلک، دو مژه، دو لب، و یک چانه دارم.

سر من روی گردن من.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *