اعداد

اعداد
اعداد
هزار و یک
هزار و دو
هزار و سه
هزار و چهار
هزار و پنج
هزار و شش
هزار و هفت
هزار و هشت
هزار و نه
هزار و ده
هزار و یازده
هزار و دوازده
هزار و سیزده
هزار و چهارده
هزار و پانزده
هزار و شانزده
هزار و هفده
هزار و هجده
هزار و نوزده
هزار و بیست
هزار و بیست و یک
هزار و بیست و دو
هزار و بیست و سه
هزار و بیست و چهار
هزار و بیست و پنج
هزار و بیست و شش
هزار و بیست و هفت
هزار و بیست و هشت
هزار و بیست و نه
هزار و سی

هزار و سی و یک
هزار و سی و دو
هزار و سی و سه
هزار و سی و چهار
هزار و سی و پنج
هزار و سی و شش
هزار و سی و هفت
هزار و سی و هشت
هزار و سی و نه
هزار و چهل
هزار و چهل و یک
هزار و چهل و دو
هزار و چهل و سه
هزار و چهل و چهار
هزار و چهل و پنج
هزار و چهل و شش
هزار و چهل و هفت
هزار و چهل و هشت
هزار و چهل و نه
هزار و پنجاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *