آشپزخانه

 

آشپزخانه
آشپزخانه
آشپزخانه خانه من خیلی بزرگ نیست.
آشپزخانه خانه من کوچک است.
من در آشپزخانه کابینت های زیادی دارم.
من در کابینت چرخ گوشت، بشقاب، قابلمه، چاقو، چنگال،آبمیوه گیری، لیوان و سینی دارم.
من در آشپزخانه هود، گاز، یخچال، فریزر و مایکروفر دارم.
من در آشپزخانه فر ندارم.