آب‌دوغ خیار

آب‌دوغ خیار

آب‌دوغ خیار
آب‌دوغ خیار یک غذای ساده ایرانی است.
آب‌دوغ خیار با دوغ، خیار، نعنا، یخ، نان، کشمش و گردو درست می شود.
آب‌دوغ خیار یک غذای سنتی و قدیمی ایرانی است.
آب‌دوغ خیار را در تابستان می خورند.
آب‌دوغ خیار بسیار خوشمزه و دلچسب است.
آب‌دوغ خیار فواید زیادی دارد.
آب‌دوغ خیار عطش را کاهش می دهد.
آب‌دوغ خیار خواب آور است.